ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA

Zmluvy

  1. Zmluva o poskytnutí NFP na projekt: "Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy". Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Dátum účinnosti: 3.7.2018, Suma: 192.603,00 Eur 

2. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP s prílohou. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Dátum účinnosti zmluvy: 3.7.2018. Dátum účinnosti dodatku 20.11.2018

3. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP s prílohou. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Dátum účinnosti zmluvy: 3.7.2018. Dátum účinnosti dodatku 14.02.2020

4. Poistná zmluva pre poistenie majetku - kompostéry. Poskytovateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava. Cena 644.75 Eur/ročne. Zverejnené 22.11.2018. Dátum účinnosti 23.11.2018

5. Zmluva o výpožičke kompostéra č.4/2018/ZMOHO. Požičiavateľ Združenie miest a obcí Horná Orava. Vypožiačiavatelia - občania členských obcí.

6. Memorandum o spoločnom zámere č.1/2022: Účastník 1 RePlant, s.r.o., Podhorského 2,  811 04 Bratislava Účastník, IČO 54233011. Účastník 2 ZMOHO. Cena 0,00 Eur

Faktúry

Faktúra za dodávku kompostérov v rámci projektu Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy.

Faktúra za vykládku kompostérov na uskladnenie a kontrolu.

Faktúra za externý manažment projektu Predchádzania vzniku BRKO na území Hornej Oravy č.1.

Objednávky

Objednávka externého manažmentu na projekt "Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy"

Na stránke sa pracuje.